Начало » Услуги » Курс строителен техник дистанционно обучение (за цялата страна)

Курс строителен техник дистанционно обучение (за цялата страна)

Лицензирана диплома за Строителен техник, валидна в България и в чужбина Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, специалност “Строителство и архитектура”. ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА При нас можете да се обучавате от всяка точка на страната без да се налага да пътувате или да отсъствате от работа. Обучението в дистанционна форма е достъпно в цялата страна - курс на обучение, съобразен с възможностите на кандидатите. Сертификат: При успешно завършване на курса получавате III-та степен на професионална квалификация. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното обучение се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, заедно с безплатен EUROPASS на български и чужд език по избор - европейски паспорт, който позволява практикуването на придобитата квалификация. В него се посочват длъжностите, които курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа. Лицата, успешно завършили курса могат съгласно чл. 163 от Закона за устройство на територията да заемат длъжността «ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ». Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията /специалността/. Притежаващите Трета квалификационна степен отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от Закона за Камарата на строителите, за вписване в централния професионален регистър на строителя. Придобивате пълна правоспособност на професията – заверявате и разписвате протоколи, актове и образци. Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията „Строителен техник\\\", могат да заемат длъжностите Строителен техник, Техник гражданско строителство (конструктор), Техник гражданско строителство (хидравлик), Техник инвеститорски контрол, Техник строителство и архитектура, Техник строителство на метрополитен, Чертожник архитектура, Чертожник гражданско строителство. За повече информация - https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skills-passport/certificate-supplement ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и обучение лицензия № 2016121307. Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете на тел.: 0878938284, 0884270104, 0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни https://cpodm.eu

При изписване на заглавието и етикетите "Курс строителен техник дистанционно обучение (за цялата страна) Строителен техник, Техник гражданско строителство (конструктор), Техник гражданско строителство (хидравлик), Техник инвеститорски контрол, Техник строителство и архитектура, Техник строителство на метрополитен, Чертожник архитектура, Чертожник гражданско", понякога те могат да бъдат написани като:нкия яшидсшевех шегхсн асяшьхъсдххд дфк`ехсе _юь ъ,вьшь яшиьхь№ яшидсшевех шегхснр шегхсн жиьэаьхянд яшидсшевяшуд _ндхяшикншди№р шегхсн жиьэаьхянд яшидсшевяшуд _гсаиьувсн№р шегхсн схуеяшсшдиянс ндхшидвр шегхсн яшидсшевяшуд с ьигсшеншкиьр шегхсн яшидсшевяшуд хь пешидздвсшехр `еишдэхсн ьигсшеншкиьр `еишдэхсн жиьэаьхянд; ув,и ий,фрйе.ек йенкру орийдкшрфккф ф/в'екре юпд шс.дйд ий,дкд) ий,фрйе.ек йенкруя йенкру х,дгодкиуф ий,фрйе.ийлф юуфкий,вуйф,)я йенкру х,дгодкиуф ий,фрйе.ийлф юнро,дл.ру)я йенкру рклеийрйф,иур уфкй,ф.я йенкру ий,фрйе.ийлф р д,нрйеуйв,дя йенкру ий,фрйе.ийлф кд ;ей,фмф.рйекя 'е,йфгкру д,нрйеуйв,дя 'е,йфгкру х,дгодкиуф; uw,i ij,frje.ek jenkru orijdk[rfkkf f/w'ekre \pd [s.djd ij,dkd) ij,frje.ek jenkruq jenkru h,dgodkiuf ij,frje.ijlf \ufkij,wujf,)q jenkru h,dgodkiuf ij,frje.ijlf \nro,dl.ru)q jenkru rkleijrjf,iur ufkj,f.q jenkru ij,frje.ijlf r d,nrjeujw,dq jenkru ij,frje.ijlf kd ;ej,fmf.rjekq 'e,jfgkru d,nrjeujw,dq 'e,jfgkru h,dgodkiuf; kurs stroitelen tehnik distancionno obu`enie (za cqlata strana) stroitelen tehnik, tehnik gravdansko stroitelstwo (konstruktor), tehnik gravdansko stroitelstwo (hidrawlik), tehnik inwestitorski kontrol, tehnik stroitelstwo i arhitektura, tehnik stroitelstwo na metropoliten, `ertovnik arhitektura, `ertovnik gravdansko.

Тип : Предлагам
Категория : Услуги
Дата на публикуване : 2019-06-24
Валидност : 2019-09-22
Цена: 650.00 лева
Уеб сайт: http://cpodm.eu
Лице за контакт : ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
Телефон: 0878938284, 0884270104, 0879869849, 0888871393
Skype: cpokonsult_dm
Регион : ЦЯЛАТА СТРАНА

Изпратете запитване за тази обява:

[?]
[?]
Моля, въведете буквите от картинката.
Няма значение дали въвеждате с малки или големи букви.
Клинете върху снимката за да смените буквите.

Подобни обяви

Курс „строителен техник” - дистанционно обучение /за цялата страна/
Курс „строителен техник” - дистанционно обучение /за цялата страна/

Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”,  специалност “Строителство и архитектура” - трета степен на професионална квалификация   Обучението се провежда в самостоятелна / д ...

Регион : ЦЯЛАТА СТРАНА | Категория : Услуги | Дата на публикуване : 2018-02-03

Курс „строителен техник” - дистанционно обучение  /за цялата страна/
Курс „строителен техник” - дистанционно обучение /за цялата страна/

Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”,  специалност “Строителство и архитектура” - трета степен на професионална квалификация   Обучението се провежда в самостоятелна / д ...

Регион : ЦЯЛАТА СТРАНА | Категория : Услуги | Дата на публикуване : 2017-12-23

Курс „строителен техник” - дистанционно обучение /за цялата страна/
Курс „строителен техник” - дистанционно обучение /за цялата страна/

Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”,  специалност “Строителство и архитектура” - трета степен на професионална квалификация   Обучението се провежда в самостоятелна / д ...

Регион : ЦЯЛАТА СТРАНА | Категория : Услуги | Дата на публикуване : 2018-11-01

Курс „строителен техник” - дистанционно обучение  /за цялата страна/
Курс „строителен техник” - дистанционно обучение /за цялата страна/

Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”,  специалност “Строителство и архитектура” - трета степен на професионална квалификация   Обучението се провежда в самостоятелна / д ...

Регион : ЦЯЛАТА СТРАНА | Категория : Услуги | Дата на публикуване : 2017-11-13

Курс „строителен техник” - дистанционно обучение /за цялата страна/
Курс „строителен техник” - дистанционно обучение /за цялата страна/

Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”,  специалност “Строителство и архитектура” - трета степен на професионална квалификация   Обучението се провежда в самостоятелна / д ...

Регион : ЦЯЛАТА СТРАНА | Категория : Услуги | Дата на публикуване : 2018-05-21