Начало » Услуги » Курс строителен техник - транспортно строителство дистанционно обучение (за цялата страна)

Курс строителен техник - транспортно строителство дистанционно обучение (за цялата страна)

Лицензирана диплома за Строителен техник, валидна в България и в чужбина ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, специалност “Транспортно строителство”. Входящо ниво - средно образование. При нас можете да се обучавате от всяка точка на страната без да се налага да пътувате или да отсъствате от работа. Обучението в дистанционна форма е достъпно в цялата страна - курс на обучение, съобразен с възможностите на кандидатите. Сертификат: Завършеното обучение се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, заедно с безплатен EUROPASS на български и чужд език по избор - европейски паспорт, който позволява практикуването на придобитата квалификация. В него се посочват длъжностите, които курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа. Лицата, успешно завършили курса могат съгласно чл. 163 от Закона за устройство на територията да заемат длъжността «ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ». Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията /специалността/. Притежаващите Трета квалификационна степен отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от Закона за Камарата на строителите, за вписване в централния професионален регистър на строителя. След завършване на курса можете да работите като: Техник ръководител на група по поддържане на железния път, Техник строителство на метрополитен, Техник транспортно строителство, Техник инвеститорски контрол, Чертожник гражданско строителство, Чертожник промишлено строителство, Технически ръководител. Придобивате пълна правоспособност на професията – заверявате и разписвате протоколи, актове и образци. За повече информация - https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skills-passport/certificate-supplement ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и обучение лицензия № 2016121307. Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете на тел.: 0878938284, 0884270104, 0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни https://cpodm.eu

При изписване на заглавието и етикетите "Курс строителен техник - транспортно строителство дистанционно обучение (за цялата страна) Техник ръководител на група по поддържане на железния път, Техник строителство на метрополитен, Техник транспортно строителство, Техник инвеститорски контрол, Чертожник гражданско строителство, Чертожник промишлено строителство, Технически ръководител", понякога те могат да бъдат написани като:нкия яшидсшевех шегхсн - шиьхяздишхд яшидсшевяшуд асяшьхъсдххд дфк`ехсе _юь ъ,вьшь яшиьхь№ шегхсн ищндудасшев хь жикзь зд здаащиэьхе хь эевеюхс, зщшр шегхсн яшидсшевяшуд хь пешидздвсшехр шегхсн шиьхяздишхд яшидсшевяшудр шегхсн схуеяшсшдиянс ндхшидвр `еишдэхсн жиьэаьхянд яшидсшевяшудр `еишдэхсн зидпсцвехд яшидсшевяшудр шегхс`еянс ищндудасшев; ув,и ий,фрйе.ек йенкру - й,дкимф,йкф ий,фрйе.ийлф орийдкшрфккф ф/в'екре юпд шс.дйд ий,дкд) йенкру ,цуфлфорйе. кд х,вмд мф мфооц,гдке кд ге.епкрс мцйя йенкру ий,фрйе.ийлф кд ;ей,фмф.рйекя йенкру й,дкимф,йкф ий,фрйе.ийлфя йенкру рклеийрйф,иур уфкй,ф.я 'е,йфгкру х,дгодкиуф ий,фрйе.ийлфя 'е,йфгкру м,ф;рт.екф ий,фрйе.ийлфя йенкр'еиур ,цуфлфорйе.; uw,i ij,frje.ek jenkru - j,dkimf,jkf ij,frje.ijlf orijdk[rfkkf f/w'ekre \pd [s.djd ij,dkd) jenkru ,cuflforje. kd h,wmd mf mfooc,gdke kd ge.epkrs mcjq jenkru ij,frje.ijlf kd ;ej,fmf.rjekq jenkru j,dkimf,jkf ij,frje.ijlfq jenkru rkleijrjf,iur ufkj,f.q 'e,jfgkru h,dgodkiuf ij,frje.ijlfq 'e,jfgkru m,f;rt.ekf ij,frje.ijlfq jenkr'eiur ,cuflforje.; kurs stroitelen tehnik - transportno stroitelstwo distancionno obu`enie (za cqlata strana) tehnik rykowoditel na grupa po poddyrvane na velezniq pyt, tehnik stroitelstwo na metropoliten, tehnik transportno stroitelstwo, tehnik inwestitorski kontrol, `ertovnik gravdansko stroitelstwo, `ertovnik promi[leno stroitelstwo, tehni`eski rykowoditel.

Тип : Предлагам
Категория : Услуги
Дата на публикуване : 2019-06-24
Валидност : 2019-09-22
Цена: 650.00 лева
Уеб сайт: http://cpodm.eu
Лице за контакт : ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
Телефон: 0878938284, 0884270104, 0879869849, 0888871393
Skype: cpokonsult_dm
Регион : ЦЯЛАТА СТРАНА

Изпратете запитване за тази обява:

[?]
[?]
Моля, въведете буквите от картинката.
Няма значение дали въвеждате с малки или големи букви.
Клинете върху снимката за да смените буквите.

Подобни обяви

Дистанционно обучение „строителен техник- транспортно строителство“ дистанционно обучение
Дистанционно обучение „строителен техник- транспортно строителство“ дистанционно обучение

ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, специалност “Транспортно строителство”. Входящо ниво - средно образование. При нас можете да се обуч ...

Регион : ЦЯЛАТА СТРАНА | Категория : Услуги | Дата на публикуване : 2017-08-14

Курс „строителен техник- транспортно строителство“ дистанционно обучение (за цялата страна
Курс „строителен техник- транспортно строителство“ дистанционно обучение (за цялата страна

ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, специалност “Транспортно строителство”. Входящо ниво - средно образование. При нас можете ...

Регион : ЦЯЛАТА СТРАНА | Категория : Услуги | Дата на публикуване : 2018-03-20

Курс „строителен техник- транспортно строителство“ дистанционно обучение
Курс „строителен техник- транспортно строителство“ дистанционно обучение

ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, специалност “Транспортно строителство”. Входящо ниво - средно образование. При нас можете д ...

Регион : ЦЯЛАТА СТРАНА | Категория : Услуги | Дата на публикуване : 2017-08-22

Курс „строителен техник- транспортно строителство“ дистанционно обучение
Курс „строителен техник- транспортно строителство“ дистанционно обучение

ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, специалност “Транспортно строителство”. Входящо ниво - средно образование. При нас можете да се обуч ...

Регион : ЦЯЛАТА СТРАНА | Категория : Услуги | Дата на публикуване : 2017-09-20

Курс „строителен техник- транспортно строителство“ дистанционно обучение
Курс „строителен техник- транспортно строителство“ дистанционно обучение

ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, специалност “Транспортно строителство”. Входящо ниво - средно образование. При нас можете да се обуч ...

Регион : ЦЯЛАТА СТРАНА | Категория : Услуги | Дата на публикуване : 2017-09-23